Parrega/Hieslum/Tjerkwerd/Dedgum
© Website actief 01-01-2006, vernieuwd 01-01-2015
Parrega/Hieslum
Protestantse Gemeente
Parrega/Tjerkwerd/Dedgum /Hieslum vormen sinds 1990 een gemeente, en hebben een predikant.