Info
Protestantse Gemeente
Parrega/Hieslum
Home Gemeente Historie Combinatie Fotogalerie Contact Info Begraafpl.
© Website actief 01-01-2006, vernieuwd 01-01-2015
Wat te doen bij?
Geboorte Wilt U zo vriendelijk zijn een geboortekaartje te sturen naar de Ledenadministratie, en Kerkenraad. Ledenadministratie: Henk en Margriet Postma Horstweg 44 8763 MP Parrega tel. 0515 - 553794 Kerkenraad:               Jantje Boekema - Breeuwsma Sierdsmaweg 17 8762 PL Hieslum tel. 0515 - 579701 Dopen Voor het aanvragen van de heilige doop verzoeken wij u ruim voor de gewenste datum contact op te nemen met de predikant Scriba:                  Jantje Boekema - Breeuwsma Sierdsmaweg 17 8762 PL Hieslum tel. 0515 - 579701 Predikant: Huwelijk Voor het aanvragen van een huwelijksbevestiging verzoeken wij u ruim voor de gewenste datum contact op te nemen met de predikant of Scriba.Scriba: Scriba: Jantje Boekema - Breeuwsma Sierdsmaweg 17 8762 PL Hieslum tel. 0515 - 579701 Predikant: Ziekte Bent u ziek of wordt u opgenomen in het ziekenhuis, een vriendelijk verzoek om dit even door te geven aan de schriba. Scriba: Jantje Boekema - Breeuwsma Sierdsmaweg 17 8762 PL Hieslum tel. 0515 - 579701   Overlijden Wij verzoeken u vriendelijk onmiddellijk contact op te nemen met de predikant en de bode van de begrafenisvereniging. Predikant:                        Bode Begrafenisvereniging: dhr. J. Ykema Angterperlaan 9 8763 MB Parrega tel. 0515 - 560177 Verhuizing Gaat u verhuizen, wilt u dit even doorgeven aan de ledenadministratie van de kerk Ledenadministratie: Henk en Margriet Postma Horstweg 44 8763 MP Parrega tel. 0515 - 553794
PKN-Gemeente