Info
Protestantse Gemeente
Parrega/Hieslum
Home Gemeente Historie Combinatie Fotogalerie Contact Info Begraafpl.
© Website actief 01-01-2006, vernieuwd 01-01-2015
Wat te doen bij?
Geboorte  Wilt U zo vriendelijk zijn een geboortekaartje te sturen naar de Ledenadministratie, en Kerkenraad. Ledenadministratie:       Henk en Margriet  Postma                                       Horstweg  44                                                                               8763 MP  Parrega                                       tel.  0515 - 553794 Kerkenraad:                   Jantje Boekema - Breeuwsma                                       Sierdsmaweg  17                                       8762 PL  Hieslum                                       tel.  0515 - 579701 Dopen                              Voor het aanvragen van de heilige doop verzoeken wij u ruim voor de gewenste datum contact  op te nemen met de predikant                        Scriba:                           Jantje Boekema - Breeuwsma                                       Sierdsmaweg  17                                       8762 PL  Hieslum                                       tel.  0515 - 579701 Predikant:                      Huwelijk   Voor het aanvragen van een huwelijksbevestiging verzoeken wij u ruim voor de gewenste datum contact op te nemen met de predikant of Scriba.Scriba:  Scriba:                         Jantje Boekema - Breeuwsma                                       Sierdsmaweg  17                                       8762 PL  Hieslum                                       tel.  0515 - 579701  Predikant:                        Ziekte  Bent u ziek of wordt u opgenomen in het ziekenhuis, een vriendelijk verzoek om   dit  even door te geven aan de schriba.            Scriba:                           Jantje Boekema - Breeuwsma                                       Sierdsmaweg  17                                       8762 PL  Hieslum                                       tel.  0515 - 579701   Overlijden Wij verzoeken u vriendelijk onmiddellijk contact op te nemen met de predikant en de bode  van de begrafenisvereniging. Predikant:                        Bode Begrafenisvereniging:                                        dhr. J. Ykema                                         Angterperlaan  9                                         8763 MB  Parrega                                         tel. 0515 - 560177 Verhuizing Gaat u verhuizen, wilt u dit even doorgeven aan de ledenadministratie van de kerk Ledenadministratie:       Henk en Margriet  Postma                                       Horstweg  44                                                                               8763 MP  Parrega                                       tel.  0515 - 553794                                 
PKN-Gemeente