Protestantse Gemeente
Parrega/Hieslum
Home Gemeente Historie Combinatie Fotogalerie Contact Info Begraafpl.
© Website actief 01-01-2006, vernieuwd 01-01-2015
PKN-Gemeente
Vrouwenvereniging
Vrouwenvereniging 'Wees een Zegen' Parrega-Hieslum Onze vereniging telt 19 leden. Van half september tot half april houden wij 1 keer per 2 weken vergadering met verschillende activiteiten. Bij ziekte, geboorte of i.d. brengen we een bezoekje. Ook houden we 1 keer per jaar een bazaar, het grootste gedeelte van de opbrengst daarvan gaat naar de kerk. Bezoekwerk 'Ouderen' Bezoekwerk in onze gemeente wordt o.a. gedaan door de Hervormde Vrouwen- Dienst, de zgn. H.V.D. commissie. Deze groep vrouwen bezoekt een aantal keren per jaar alleenstaande ouderen van 70 jaar en ouder. Het doel is vooral het onderlinge contact.