Protestantse Gemeente
Parrega/Hieslum
Home Gemeente Historie Combinatie Fotogalerie Contact Info Begraafpl.
© Website actief 01-01-2006, vernieuwd 01-01-2015
0o
PKN-Gemeente
Eindelijk gaat het dan toch gebeuren. Het orgel in onze kerk zal volledig gerestaureerd worden.  Niet voor het uiterlijk, maar voor de klank en om het weer volledig te kunnen bespelen.   Het orgel is een van de zeer weinige zogenaamde Vermeulenorgels in Fryslân, en het is terecht  een Rijksmonument (net als de kerk zelf overigens). Maar in zijn huidige staat klinkt het niet meer  goed, en is nog maar gedeeltelijk in gebruik.   Ongeveer vijf jaar geleden is een commissie van de kerkvoogdij begonnen om financiering te zoeken  voor de restauratie, waar heel veel geld mee gemoeid is. Steeds vingen wij bot en werden wij uitgeloot.  Maar dit jaar is het eindelijk gelukt om de financiering zover rond te krijgen dat we kunnen beginnen.  Dit dankzij subsidies van de provincie en van het Waddenfonds, bijdragen van enkele particuliere fondsen en,  niet te vergeten, een enorme inspanning van de mensen in Parrega: de tweejaarlijkse rommelmarkten  en andere acties. Verdere acties blijven zeer welkom!   Wat gaat er gebeuren? Op 24 augustus 2014 is de laatste dienst met het orgel voordat de  Leeuwarder firma Bakker & Timmenga Orgelbouwers begint met het volledig demonteren ervan.  Dan gaan zij het naar hun werkplaats overbrengen. Waarschijnlijk voor de zomer van 2015 zal het orgel,  in geheel gerestaureerde staat, weer worden teruggeplaatst. Ondertussen zullen er ook enkele  restauratie- en onderhoudswerkzaamheden aan de kerk zelf plaatsvinden, door bouwbedrijf Joh. Feenstra  uit ons dorp. Onzichtbare, maar grote klus hierbij is het weghalen van een zware stenen schoorsteen  tussen het gewelf en het dak van de kerk. Dat moet, want hij is niet meer in gebruik en hij drukt te zwaar  op de constructie van het gewelf.   Als het orgel weer in volle glorie in onze kerk terug is, dan is het uiteraard de bedoeling om het tijdens de  erediensten te bespelen, maar ook bij andere gelegenheden. We denken hierbij aan orgelconcerten en aan  bespeling tijdens de Tjerkepaed-weken in de zomer. ‘Onze’ organisten hebben hier al veel belangstelling  voor getoond, en er zullen in Fryslân zeker meer (jonge) organisten zijn die op een origineel ‘romantisch’  klinkend orgel willen bespelen. Hiermee geven wij het orgel en het kerkgebouw een maatschappelijk/culturele functie  die van belang is voor onze streek.   Bijzonder detail: onze organist Willem Kuipers heeft aangeboden om nog vóór het tijdelijke ‘vertrek’ van het  orgel een benefietconcert te komen geven, ten bate van het Orgelfonds. Dit concert zal waarschijnlijk  vrijdag 31 januari of 7 februari 2014 plaatsvinden. Let u op de verdere aankondigingen.   Uw gift ten bate van de orgelrestauratie is nog meer dan welkom op rekening 12.08.63.286 t.n.v. Orgelfonds Parrega.   De orgelcommissie bestaat uit:   Bauke Jansen Sjoukje Volbeda Gerben Zandstra Fabio Poelhekke  
                                                   Restauratie Kerkorgel