Predikant
Protestantse Gemeente
Parrega/Hieslum
Home Gebouwen Gemeente Combinatie Fotogalerie Contact Info Begraafpl.
© Website actief 01-01-2006, vernieuwd 01-01-2015
0o
PKN-Gemeente
  Predikant
Zondag 20 juni 2010 werd ds. G. Groeneveld bevestigd als predikant van de gemeente Parrega/Hieslum en Tjerkwerd/Dedgum De familie Groeneveld   Voorgangers zijn voorbijgangers, is een bekende uitdrukking in de kerk.  Een dominee komt en gaat na een aantal jaren weer. Dat is goed voor de 'bloedsomloop' van zowel gemeente als predikant. Net zoals het goed is dat er ambtsdragers komen en gaan, geldt dat voor een dominee. Hoewel dat natuurlijk zeker niet inhoudt dat een predikant na een jaar of vier op de schopstoel terechtkomt. Zo mag het niet gaan in de gemeente van onze Heer. Soms is het ronduit een zegen als een dominee wat langer blijft, als er een vertrouwensband is opgebouwd en er een bepaalde chemie is ontstaan. Wij zijn natuurlijk nog in de wittebroodsweken, maar we voelen ons erg thuis hier en hebben het idee dat we hier goed uit de voeten kunnen. Dat geeft vertrouwen voor de toekomst.   Graag vertel ik, op uitnodiging van de redactie van de website, over mijn periode alspredikant.  Op 5 september 1982 werd ik in het ambt van predikant bevestigd en verbonden aan de Hervormde Gemeente Burum-Munnekezijl.De eerste gemeente was een parttime gemeente. I k kon een deel van mijn tijd wijden aan de doctoraal studie. Mijn hoofdvak was praktische theologie (gemeenteopbouw) . Onvergetelijk was in deze tijd ook een studieverlof in Genève, waar ik een half jaar bij de Wereldraad van Kerken kon studeren met 50 andere studenten uit de hele wereld. We woonden en studeerden op het Oecumenisch Instituut Bossey, een schitterend landgoed  niet zo ver van het meer van Geneve. Hier werd mijn blijvende interesse voor oecumene gewekt.   Het heeft me er steeds weer toe aangezet om contacten met andere kerken te zoeken en na te denken over onze gezamenlijke plaats in de samenleving. Heel belangrijk waren ook toen al de bezoeken aan het oecumenisch klooster Taizé in Frankrijk en aan de Kirchentag in Duitsland.   Mijn theologische studie rondde ik in 1986 af met een doctoraalscriptie over de betekenis van de communauteit (klooster) voor de kerk. In 1987 kreeg ik een beroep naar de Federatieve  gemeente Oppenhuizen-Uitwellingerga. Hier trouwde ik op 2 juni 1989 met Korien en kregen we onze beide kinderen, Bauke Johannes in 1990 en Gerben Hein in 1992. Uniek en onvergetelijk! We hebben in Top en Twel prachtige jaren gehad. Die werden voortgezet toen we in Sint Nicolaasga kwamen in 1995. Hier vond ik met name de contacten met de Rooms Katholieke Kerk heel boeiend. Dat resulteerde o.a. in het 'duo the Holy Brothers' dat ik samenmet pastoor Henk Nota vormde. We zongen liederen uit de zestiger jaren met nieuwe Friese teksten, die we naar voren brachten  in kerken en zaaltjes. Erg leuk om te doen en ook een goede uitlaatklep voor ons verdere werk als pastor. In de Hervormde Gemeente Sint Tjerkgaast-Sint Nyk bleven we maar liefst 10 jaar, hetgeen tekenend is voor de goede sfeer en de goede contacten. Nog altijd komen we er graag terug, zoals bij de optocht in Sint Nicolaasga in september. In Tjerkgaast vierden we op uitbundige wijze het 300 jarig bestaan van de kerk, o.a. met het openluchtspel De skat fan Tsjerkgaast` dat ik voor deze gelegenheid had gemaakt. Mensen uit de kerk en het dorp speelden er in mee. Het was erg fijn om te doen. Intussen ging de samenwerking met de Gereformeerde Kerk van Idskenhuizen ook steeds beter. Toch vonden we na 10 jaar dat het goed  was om niet langer te blijven. Zo konden beide gemeenten een nieuwe start maken met een nieuwe dominne. In 2005 kwam het beroep naar de Protestantse Gemeente Jubbega-Schurega-Hoornsterzwaag. Dit was weer een heel andere gemeente, in een overwegend onkerkelijke omgeving.  In het verleden was er veel armoede en werd er wel eens negatief tegen de kerkelijke g emeenschap aangekeken.Tegenwoordig is dat anders. De kerk neemt juist een heel positieve  plaats in in de dorpsgemeenschap: Als ik één ding heb geleerd in Jubbega en omgeving is het, dat de kerk er zowel voor de mensen in de kerk als voor hen daarbuiten kan zijn.   In deze periode vond ik veel inspiratie als coòrdinator plaatselijke oecumene in de Friese Raad van Kerken. We mochten zien dat Tsjerkepaad, de openstelling van kerken in de zomerperiode op zaterdagmiddagen, uitgroeide van 25 naar 250 kerken. Het is nog altijd erg stimulerend om hier aan mee te mogen werken.   In 2010 besloten we de overstap naar de Protestantse Gemeenten Parrega-Hieslum en Tjerkwerd-Dedgum te maken. Hier zitten we nu ruim 3 maanden. Hoe het zal worden, weten we niet. Maar we hebben er zin in en hebben het idee dat dat ook voor veel gemeenteleden geldt.  Vertrouwend op Gods zegen gaan we de toekomst tegemoet!        ds. Gerrit  Groeneveld Trekweg  54 8763 ME  Parrega tel. 0515 - 579190 e.mail:  g.s.groeneveld@ziggo.nl