Protestantse Gemeente
Parrega/Hieslum
Home Gemeente Historie Combinatie Fotogalerie Contact Info Begraafpl.
© Website actief 01-01-2006, vernieuwd 01-01-2015
PKN-Gemeente
Parrega
Ten tweede worden de ogen bijna als vanzelf getrokken naar de stoere  zware zadeldaktoren,die als een rots in de branding de golfslag van water en tijd tot op de dag van vandaag heeft weten te trotseren. De meren, die Parrega  ooit tot een beroemd vissersdorp maakten ( een herinnering hieraan is o.a. de windvaan op het dak van de kerk met drie botten erop afgebeeld ), zijn er sinds de drooglegging in 1878 niet meer, de kerk is er nog wel. Zij is gebouwd in de vroeg gotische tijd (eind 13e eeuw) en was in de toen nog Rooms Katholieke periode gewijd aan Johannes de Doper (Sint Jan). De klok, daterend uit de 16e eeuw, toont de naam van deze heilige, maar o.a. ook die van toenmalig pastoor heer Arent, die ongeveer 13 hectare land bezat en dit verhuurde voor fl. 3,00 per hectare, als tenminste de dijken niet doorbraken, zodat het land onbruikbaar werd.  Na de Reformatie ging de kerk over in 'protestantse' handen, die veel dat herinnerde aan de 'Paapse mis' vernielden. De altaarstenen werden als drempels voor de ingang van de kerk en baarhokje neergelegd Een van deze stenen is bewaard gebleven en heeft in de  voorkerk een  waardiger plaats gekregen. Aanvankelijk vormde Parrega samen met Hieslum en Dedgum een gemeente, later, in 1617, werd Dedgum bij Tjerkwerd gevoegd en kwam Greonterp ervoor in de plaats. In de 19e eeuw had de hervormde gemeente Parrega-Hieslum-Greonterp, evenals de meeste andere gemeenten uit de omtrek, liberale (zeg maar 'lichte') dominees. Dit veranderde toen ds. W.H. Groeneveld Harders als orthodox predikant de zaak 'recht' zette, met als gevolg dat de doleantie van 1886 (waar de gereformeerde keuit ontstonden) geen voet aan de grond kreeg. Wat het interieur van de kerk betreft: Het orgel dateert uit 1906 en is gebouwd door M. Vermeulen; naast de preekstoel zijn zeven gesneden 'wangen' van banken uit 1668 aan de muur bevestigd. In 1969 heeft een ingrijpende restauratie plaatsgevonden, terwijl in 1998 kerk en voorkerk een grote opknapbeurt hebben ondergaan, waarbij de voorkerk (inclusief torenruimte) vergaderzalen heeft gekregen, die prachtig harmoniëren met de oude kerk. Wapen van Parrega
Wie oude etsen en prenten van Parrega uit de 18e en 19e eeuw bekijkt, zullen twee dingen in het bijzonder in het oog springen: Allereerst het vele water, dat aan de ene kant van Parrega als de Workumer Trekvaart,   het kanaal tussen Bolsward en Workum, door het dorp stroomt en dat aan de andere kant als uitgestrekte  meren en poelen  datzelfde dorp in een liefelijke, maar natuurlijk soms ook bedreigende greep houdt.