Protestantse Gemeente
Parrega/Hieslum
Home Gemeente Historie Combinatie Fotogalerie Contact Info Begraafpl.
© Website actief 01-01-2006, vernieuwd 01-01-2015
Maarten en de Kerk van Parrega
Parrega, zondag 19 augustus 2018 MAARTEN VAN DER WEIJDEN EN HET SPONTAAN ONTSTANE COLLECTEDOEL: Iedereen kent Maarten van der Weijden die het afgelopen weekend de "(Zwem-)Tocht der Tochten" heeft afgelegd met als doel de inzameling van geld voor kankeronderzoek. We konden hem in levende lijve zwemmend aanschouwen door onze dorpen. Waarom staat Maarten van derWeijden in de berichtgeving van ons kerkblad. Na een rustpauze in Workum kwam Maarten later door Parrega dan verwacht. Echter nu wel op een bijzonder tijdstip. Velen kwamen rond 9.30 uur al naar het centrum van Parrega. Een groot aantal van hen was op weg naar de gezamenlijke kerkdienst van Tjerkwerd/Dedgum en Parrega/Hieslum in de kerk van Parrega aan de Elfstedenroute. De dienst zou om 10.00 uur beginnen, Maarten kwam om 9.55 uur langs onder daverend applaus en met aanmoedigend geroep van "Maarten, Maarten, ..... " Een van de gemeenteleden stelde daarop spontaan voor de collecte deze keer voor het goede doel van Maarten v.d. Weijden te bestemmen. Bij de afkondigingen werd het voorstel meegedeeld. Met groot instemmend applaus werd gereageerd op dit voorstel. De opbrengst was maar liefst € 299,92. De diaconieën hebben de mooie bedrag aangevuld tot € 500,00 ! Een prachtig bedrag, temeer omdat het een spontane actie was en niemand erop gerekend had om extra geld mee te nemen.