Protestantse Gemeente
Parrega/Hieslum
Home Gemeente Historie Combinatie Fotogalerie Contact Info Begraafpl.
© Website actief 01-01-2006, vernieuwd 01-01-2015
0o
Erediensten: Ze zijn altijd nog het hart van de gemeenschap. We zien de wekelijkse samenkomsten als het vertrekpunt van waaruit we op pad gaan om aan het kerkelijk werk vorm te geven. Avondmaal: Zes maal per jaar wordt het avondmaal gevierd. 'In onze kerkgemeenschap is iedereen, jong of oud welkom aan de Tafel van de Heer'. We zijn voorstanders van dat het avondmaal een open karakter heeft. De Heer nodigt uit en u bent zelf degene die al of niet van die uitnodiging gebruik wil maken. Ook de kinderen zijn in deze uitnodiging betrokken. Liturgiecommissie: Een enthousiast team van zes gemeenteleden, die ongeveer vijfmaal per jaar een zangdienst verzorgen. Dit kan zijn de gewone ochtenddienst maar ook als tweede dienst 's avonds. In deze diensten verlenen incidenteel, ook het korps of zangkoor hun medewerking. Daarnaast wordt er ook wel eens na afloop van een zangdienst met elkaar koffie gedronken. Ongeveer een maand voor elke zangdienst wordt deze dienst samengesteld en voorbereid. De liturgie wordt samengesteld uit het liedboek, de Joh. de Heerbundel en Opwekkingsliederen. Daarnaast worden er liederen opgegeven van uit de gemeente. Elke zangdienst heeft een thema, de bijbelgedeeltes/ lezingen, gebeden, gedichten en een lange of twee korte meditaties sluiten hierop aan. Tenslotte worden de taken onderling verdeeld: het maken van de omslag, het type/stencilwerk, uitdelen van de liturgieën, ochtend/avondgebed, het lezen van de meditatie, de collecte, het openings-/dankwoord. De positieve reacties na afloop van deze zangdiensten maken ons duidelijk, dat wat ons als liturgiecommissie betreft, dit stukje gemeentewerk nog in lengte van jaren door mag gaan.   Jeugddienstcommissie: Als jeugddienstcommissie verzorgen we vijf keer per jaar een jeugddienst. Ook wordt er samen met Tjerkwerd-Dedgum nog een jeugddienst gehouden. Doopdienst: Enkele keren per jaar is er een doopdienst, waar één of meerdere kinderen worden gedoopt. Een doopdienst is een feestelijke gebeurtenis. Tentdienst: De jaarlijkse tentdienst wordt in juni/juli gehouden in de feesttent als afsluiting van het dorpsfeest Parrega/Hieslum. Dit is een laagdrempelige dienst, waar de muziekvereniging, het koor of een muziekgroep haar medewerking verleent. Na afloop van deze dienst is er koffiedrinken.   Kerstdienst: De kerstdiensten zijn een feestelijke gebeurtenis. Bij deze diensten verleent de muziekvereniging 'Excelsior' haar medewerking. Startdienst: Op zondag 24 september 2006 is het seizoen weer begonnen met de traditionele Startzondag in onze gemeenten, (Parrega-Hieslum en Tjerkwerd-Dedgum) met als jaarthema 'Zet je deur maar open'. Het begint met een korte kerkdienst, waarna de mensen in groepjes in het dorp (afwisselend Parrega en Tjerkwerd) gaan koffiedrinken, daarna volgt weer een korte kerkdienst. Slotdienst: En we besluiten deze serie met de 'Slotdienst' En deze diensten herhalen zich elk jaar weer.
Kerkdiensten
PKN-Gemeente