Introductie
Welkom op de website van de Protestantse Gemeente Parrega/Hieslum Op deze site kunt u informatie vinden over onze kerkelijke gemeente. Beide dorpen liggen in de Zuidwesthoek van de provincie Friesland, en liggen vlak bij elkaar. Onze gemeente telt 122 lidmaten en 149 doopleden.
© Website actief 01-01-2006, vernieuwd 01-01-2015
Parrega/Hieslum
Protestantse Gemeente
Sinds 2004 heeft het kerkgebouw van Parrega een naam, het is de 'Johannes de Doperkerk' dit was ook de oorspronkelijke naam in de periode dat deze kerk rooms-katholiek was vanaf 1300 t/m 1550. Het kerkgebouw van Hieslum is gebouwd in het jaar 1870, daarvoor heeft er ook een kerk gestaan. Deze site wordt onderhouden door een enthousiaste vrijwilliger.