Protestantse Gemeente
Parrega/Hieslum
Home Gemeente Historie Combinatie Fotogalerie Contact Info Begraafpl.
© Website actief 01-01-2006, vernieuwd 01-01-2015
PKN-Gemeente
Het dorp Hieslum is van hoge ouderdom. Al in een officieel stuk uit 855 wordt Hieslum genoemd. De kerk echter is vrij jong (1874), maar staat op de plek van een middeleeuwse kerk, die waarschijnlijk rond 1300 was gebouwd. Een orgel was hierin niet aanwezig en ookeen toren ontbrak aanvankelijk, maar later werd dit gebrek ruimschoots 'goedgemaakt' door een zadeldaktoren. De nieuwe kerk wordt gesierd door een houten torenspits. Onder de houten vloer van deze 'nieuwe' kerk liggen nog vier grafstenen van pastoors uit de tijd van voor de Reformatie. In deze tijd (de late middeleeuwen) behoorde de parochie van Hieslum bij het  St. Adolphus-klooster te Stavoren. Dit hield in dat de pastoor door de leiding van dit klooster (en waarschijnlijk ook hieruit afkomstig) werd aangesteld. Na de Reformatie was van een 'eigen' geestelijke geen sprake meer. Het dorp werd samen met Parrega en Greonterp één gemeente onder één predikant. Wapen van Hieslum
Hieslum