Protestantse Gemeente
Parrega/Hieslum
Home Gemeente Historie Combinatie Fotogalerie Contact Info Begraafpl.
© Website actief 01-01-2006, vernieuwd 01-01-2015
PKN-Gemeente
Greonterp
Het dorp Greonterp had in de roomse periode een kerk met toren, en ook zijn geestelijken. Het Kerkdorp Greonterp behoort sinds 2007 niet meer bij de Kerkelijke Gemeente Parrega/Hieslum Het dorp Greonterp had in de roomse periode een kerk met toren, en ook zijn geestelijken. de reformatie van 1580 ging het kerkgebouw  over in de handen van de aanhangers van de ‘nije lere’.  Er werden toen kerkdorpen  samengevoegd, o.a. combinatie Parrega, Hieslum en Greonterp. De bewoners van Greonterp waren (evenals thans) in meerderheid rooms, en bovendien was de verbinding met Parrega en Hieslum - die met Greonterp één gemeente vormden, vrij slecht. Greonterp was veel meer aangewezen op Wymbritseradiel. Als de Parregaaster dominee in Greonterp preekte, moest hij mensen  meenemen, want de Greonterpers  gingen naar Blauhuis. Op een gegeven moment werd er alleen nog een preek gehouden op Hemelsvaartsdag. In 1751 werd de laatste preek gehouden. In 1759 waren de preekstoel en de banken niet meer in het kerkje  aanwezig, en korte tijd later bestond het gebouw niet meer, het kerkhof bleef wel bestaan. In 1812 is er een klokkenstoel of  klokkentoren gebouwd, waar de klok in hangt, die daarvoor in de kerktoren hing. De klok is waarschijnlijk zeer oud, want hij had een Latijns opschrift zonder jaartal, een teken van hoge ouderdom. Wapen van Greonterp
Website Stichting Klokketoren Greonterp http://stichtingklokketoren-nl.webnode.nl