Protestantse Gemeente
Parrega/Hieslum
Home Gemeente Historie Combinatie Fotogalerie Contact Info Begraafpl.
© Website actief 01-01-2006, vernieuwd 01-01-2015
Johannes de Doperkerk Parrega
PKN-Gemeente
Jeugddienst 11-05-2014
Goede buren 13/14 -02-2016
Klik op de foto om te vergroten
Fotografie: Gerben Zandstra
In het kader van Goede Buren, het jaarthema van de landelijke protestantse kerk, hebben wij - protestantse gemeente Parrega/Hieslum/Tjerkwerd/Dedgum - de Katholieke parochies om ons heen gevraagd om samen te buurten. We werden bij alle drie parochies - Blauwhuis, Bolsward en Workum - hartelijk ontvangen. We zijn aan de slag gegaan en hebben een programma samengesteld voor zaterdag 13 en zondag 14 februari. Er was zaterdagmiddag om 14.00 uur een rondleiding in de prachtige St.Werenfridus kerk in Workum Op Zaterdagavond om 19.00 uur waren wij uitgenodigd om een Eucharisieviering bij te wonen, die onder leiding stond van Pastoor Arjen Bultsma. Na de viering was er koffie Voor beide activiteiten was veel belangstelling
Op zondagmorgen was het vervolg van de ontmoeting in de Johannes de Doperkerk van Parrega Zowel voor de dienst als na de dienst was er koffiedrinken. In de liturgie zijn naast de eigen protestantse gewoonten en gebruiken ook de katholieke verwerkt. Voor de kinderen was er kindernevendienst Aan belangstellende buren was na afloop nog de mogelijkheid geboden om het een en ander te horen over de kerk en het kerkorgel.