Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Parrega/Hieslum
 
 
Welkom op Website Parrega/Hieslum Welkom op Website Parrega/Hieslum
De combinatie van de twee, oorspronkelijk zelfstandige gemeenten dateert van 1 maart 1990 en vindt haar oorsprong in een advies van de Provinciale Kerkvergadering  (PKV) van Friesland. 

Dit advies werd gegeven aan de gemeente van Tjerkwerd-Dedgum,  toen deze vacant was. 
Gelet op de toekomst (Tjerkwerd-Dedgum zou slechts een  predikant kunnen beroepen voor 
zes halve dagen per week) zou het beter zijn om een samenwerkingsvorm te bespreken met een naburige gemeente. 

De gemeente Parrega-Hieslum kwam het meest in aanmerking, omdat deze qua grootte  niet veel 
verschilde met Tjerkwerd-Dedgum. Immers, een combinatie met een veel grotere  gemeente zou het
gevoel kunnen geven opgeslokt te worden door die gemeente. 

Daarbij kwam nog, dat de gemeente Parrega-Hieslum ook steeds kleiner werd, zodat een volledige 
predikantsplaats ook hier in de toekomst waarschijnlijk niet meer haalbaar was.

We zijn 2019, er is een derde gemeente aan toegevoegd, dat is Exmorra-Allingawier.
 
terug
 
 
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.