hh
PKN-Gemeente
Protestantse Gemeente
Parrega/Hieslum
Home Gemeente Historie Combinatie Fotogalerie Contact Info Begraafpl.
© Website actief 01-01-2006, vernieuwd 01-01-2015

In deze rubiek rubriek een overzicht van verschilende kerkdiensten, het

kerkbestuur,organisten, predikant en de predikantenlijst vanaf 1600.

PKN-Gemeente
PKN-Gemeente Parrega/Hieslum