Protestantse Gemeente
Parrega/Hieslum
Home Gemeente Historie Combinatie Fotogalerie Contact Info Begraafpl.
© Website actief 01-01-2006, vernieuwd 01-01-2015
Startdienst Fokkema-Oord 23-09-2018
Uitnodiging voor jou Beste inwoners van Exmorra-Allingawier/Gaast-Ferwoude/Parrega- Hieslum/Tjerkwerd-Dedgum Op zondag 23 september a.s. wordt onder het thema  ‘Een goed gesprek’ de jaarlijkse startzondag 2018/2019 gehouden van de protestantse kerkgemeenschappen uit bovengenoemde plaatsen. We willen jullie uitnodigen om er bij te zijn. ’t Belooft een hele mooie morgen te worden. Vanaf 09.30 tot 10.00 uur is er inloop met koffie/thee/limonade en wat lekkers, Omstreeks 10.00 uur beginnen er allerhande activiteiten waaraan je kunt deelnemen, van bijbelse vossenjacht, een kletspot tot en met een poppenkast voor de jongsten. Om 11.30 uur viering met als thema ‘een goed gesprek’  Voorganger ds. Liuwe Westra.  De collecte in de viering is bestemd voor Hulp aan Rohingya-vluchtelingen in Bangladesh.  Om 12.15 uur een gezamenlijke lunch  met rond 13.00 uur de afsluiting. De locatie  is in het midden van onze dorpen bij zorgboerderij Us Wurkpleats van Tjitte en Ellen van Slageren op Fokkema-Oord onder Gaast   Startdienstcommissie