Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Parrega/Hieslum
 
 
Welkom op Website Parrega/Hieslum Welkom op Website Parrega/Hieslum
Diaconie Parrega-Hieslum   
 
JAARPROJECT SEIZOEN 2015/2016 
De laatste jaren heeft de diaconie een jaarlang een speciaal collectedoel. 
Bouwen met Bouma’s, Wilde Ganzen en het Rode Kruis zijn er een aantal. 
Het komend jaar sluiten wij ons aan bij de organisatie ARTSEN ZONDER GRENZEN. 
Overal op de wereld hebben zij hun projecten.  Zo 
zal de collecte op de Startzondag op 20 september bestemd zijn voor hun project 
VLUCHTELINGEN OP ZEE.  
Op de website van Artsen Zonder Grenzen staat o.a. de volgende informatie: 
-We verlenen medische hulp aan mensen die dit hard nodig hebben, 
 maar niet krijgen. Van basiszorg, specialistische zorg in een ziekenhuis, 
 psychologische zorg tot acute noodhulp na een natuurramp of in een  
 oorlogssituatie. We behandelen mensen in klinieken, veldhospitalen en 
 ziekenhuis. 
-Wat we ook doen: preventieve zorg, zoals voorlichting en het geven van  
 inentingen. Ook zorg we voor veilig water en hygiënische voorzieningen 
 om mensen te beschermen tegen door water overgebrachte ziekten. Wij 
 maken onacceptabele situaties wereldkundig en roepen overheden,  
 instanties, andere organisaties op in actie te komen. 
-Hoe gaan we te werk? Onze eigen mensen verlenen ter plaatse hulp en  
 wij bieden onze hulp onafhankelijk aan van politieke, religieuze of welke 
Er gaat zoveel mogelijk naar noodhulp. Van elke 100 euro die wij uitgaven in 2014,
ging € 85 direct naar noodhulp, € 7 naar coördinatie en ondersteuning van de projecten, 
€ 1 naar voorlichting en bewustmaking, € 4 naar kosten voor fondsenwerving, 
en € 2 naar beheer en administratie. € 1 besteedden we aan de financiële 
ondersteuning van ons kantoor in India. 85 % gaat dus naar Noodhulp, d
it is ter waarde van  170,1 miljoen  Euro! 
 
Zoals we gewend zijn, zult u middels het Kerkblad en de Gemeentebrief op de 
hoogte gehouden worden van het werk van Artsen zonder Grenzen en over de 
projecten waarvoor gecollecteerd wordt. 
Tegelijk met het verschijnen van deze gemeentebrief ontvangt u het blad HULPPOST, 
een magazine voor donateurs van Artsen zonder Grenzen. In woord en beeld 
geeft dit blad weer waar de organisatie voor staat.  
HELPEN WAAR GEEN HELPER IS, DICHTBIJ OF VER WEG. We mogen dit motto het komende seizoen weer waar maken in onze kerkgemeenschap
 
terug
 
 
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.