Contact
Protestantse Gemeente
Parrega/Hieslum
Home Gebouwen Gemeente Combinatie Fotogalerie Contact Info Begraafpl.
© Website actief 01-01-2006, vernieuwd 01-01-2015

Scriba:

Jantje Boekema

Sierdsmaweg  17

8762 PL  Hieslum 

0515 - 579701

E.Mail: boeke476@planet.nl

Pastorale medewerker:

Herke Giliam

Nesserlaan  4a

8749 TC  Pingjum

0517 - 579587

E.Mail: herkegiliam@gmail.com

  

 

   Gerben Zandstra

   Webbeheerder

   pkn-parrega@outlook.com

PKN-Gemeente