Contact
Protestantse Gemeente
Parrega/Hieslum
Home Gemeente Historie Combinatie Fotogalerie Contact Info Begraafpl.
© Website actief 01-01-2006, vernieuwd 01-01-2015

Scriba:

A. Kieft - de Boer

Trekweg 22

8763 MD Parrega

E.Mail: annekieft@xs4all.nl

Pastorale medewerker:

Herke Giliam

Nesserlaan 4a 8749 TC Pingjum tel. 0517 - 579587 E.Mail: herkegiliam@gmail.com

  

PKN-Gemeente