Protestantse Gemeente
           Parrega/Hieslum
Home Gemeente Historie Combinatie Fotogalerie Contact Info Begraafpl.
© Website actief 01-01-2006, vernieuwd 01-01-2015
                      PKN-Gemeente
Begraafplaats  Info  Gr
Begraafplaats Parrega
Toen vrijwilligers op 21 augustus 2007 bezig waren om bomen en struiken  te verwijderen, in verband met uitbreiding van Begraafplaats Parrega, stuiten zij op menselijke beenderen. Door mondelinge overlevering was er iets bekend, dat er aan de noordzijde van de begraafplaats van Parrega een bijzonder graf was van slachtoffers van de Spaanse Griep uit 1918/1919 een ziekte die zeer besmettelijk was. Vele tientallen miljoenen mensen uit ZO Azië en Europa zijn  hier het slachtoffer van geworden.  Ook in Parrega heeft het slachtoffers gemaakt. Bij  herindeling van het nieuwe gedeelte van de begraafplaats, zal er op die plek, een gedenkteken geplaatst worden.
Bijzonder graf