Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Parrega/Hieslum
 
 
Welkom op Website Parrega/Hieslum Welkom op Website Parrega/Hieslum
RSIN-nummer:  824 127 158
Contactgegevens:
    Het contactadres van de diaconie van de protestantse gemeente Parrega/Hieslum
                
         Diaconie Protestantse Gemeente Parrega/Hieslum          p/a. dhr.  P van de Meer          Horstweg 28          8763 MP Parrega           Tel. 0515 579184          E-mail  

1.Doelstelling:

Namens de gemeente  mag de diaconie waar nodig de helpende hand bieden op deze wereld. Dit geldt zowel voor dichtbij als veraf. Van mensen in de eigen gemeente tot mensen over de hele wereld. Financiële hulp wordt gegeven op eigen initiatief, maar ook op verzoek van organisaties die zich inzetten voor het welzijn van mensen wereldwijd. Organisaties zoals het Rode Kruis, Artsen zonder Grenzen, Kerk in Actie, Unicef, enz.   
Goede doelen in eigen land zijn bijvoorbeeld Vluchtelingenwerk, Stichting Kika gericht op onderzoek van kinderkanker, Stichting ALS voor mensen met een spierziekte. Bestemmingen in eigen regio zijn o.a. de Voedselbank, de Zonnebloem en It Mearke. Opgemerkt moet worden dat jaarlijks een bepaald doel gedurende het hele jaar centraal staat. Een voorbeeld is Artsen zonder Grenzen in 2015/2016. Deze organisatie mag dan meerdere keren een donatie tegemoet zien.

          Naast de hierboven genoemde doelstelling heeft de diaconie ook een           taak in de eigen gemeente met betrekking tot het welzijn van de           dorpsgenoten en in het bijzonder van de eigen gemeenteleden.           Een voorbeeld is de zgn. wekelijkse bloemendienst. Oudere gemeenteleden,           mensen die een jubileum vieren, maar ook bij mensen waar  een blijk           van meeleven op z’n plaats is, worden een bloemetje aangeboden namens de kerk.          Bovendien worden de oudere gemeenteleden met kerst en Pasen een attentie           aangeboden in de vorm van bijvoorbeeld een kerstbrood en een fruitbakje.

De beschikbare middelen komen uit de zondagse collecten, bijzondere collecten, giften en uit pacht- en renteopbrengsten.

1.     Bestuurssamenstelling:  
         
         Het College van Diaken bestaat uit 3 diaken waarvan een voorzitter,           een secretaris en een penningmeester.


1.     Activiteiten:

Het College van Diakenen heeft een aantal taken om haar doelstellingen uit te voeren:de organisatie van de diverse collecten  (pongcollecten, bijzondere -doelcollecten waaronder -de Avondmaalscollecten)-beheer van bezittingen (land en kapitaal)-bestemmen van de opbrengsten van de collecten, van de pacht en van de rente
-zorg voor de attenties naar gemeenteleden en dorpsgenoten (bloemen, kerst- en paas attenties)-organisatie van het Heilig Avondmaal-zitting in de dienst volgens een rooster-bijwonen van bovenkerkelijke activiteiten in de classis en de ring-het jaarlijks opstellen van een begroting van baten en lasten en de    jaarrekening -enz.
 
1.     Baten en lasten

Jaarlijks wordt een begroting gemaakt van de te verwachten baten en lasten. Door middel van een financieel jaarverslag wordt erantwoording afgelegd aan de gemeente.
         Zowel de begroting als de jaarrekening worden op de website onze          protestantse  gemeente geplaatst. Ook ligt de jaarrekening gedurende          een bepaalde tijd ter inzage bij de penningmeester van de diaconie.

Jaarrekening Diaconie Parrega/Hieslum  2017
                  
 
terug
 
 
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.